Tiaminbrist dödar ejderungar

Tiaminbrist dödar ejderungar

Det är brist på tiamin, vitamin B1, som ligger bakom de senaste årens drastiska nedgång i antalet ejdrar. Det visar forskning från SVA och Stockholms universitet.

Bristen på tiamin har bevisats i såväl ejderungarnas lever och hjärna, som i äggen. Bristen gör dels att honorna lägger färre ägg, dels att nästan alla ungar dör inom en vecka. Dessutom gör bristen på tiamin att fåglarnas beteende ändras så att de blir ett lätt byte för rovfåglar.

Tiaminbrist har också visats hos en rad fiskarter, samt nyligen också hos blåmusslor, som är ejdrarnas viktigaste föda.

Bakom forskningen står statsveterinär Torsten Mörner vid SVA och professor Lennart Balk vid Stockholms Universitet.

Den vetenskapliga artikeln har publicerats i Scientific Reportes. Länk till artikeln här

Foto Torsten Mörner