Fyra fall av botulism i Göteborg

Fyra fall av botulism i Göteborg

Fyra fall av botulism på grund av mat har konstaterats i Göteborg. Källan misstänks vara ett parti rökt nötkött från Eldsberga Chark i Halmstad, som har börjat återkalla produkter.

De insjuknade har tillfrisknat efter sjukhusbehandling och inga andra fall har hittills upptäckts.

Göteborgs Miljöförvaltning och Livsmedelsverket försöker nu fastställa om det verkligen är detta nötkött som är orsaken till sjukdomsfallen. Livsmedelsverket följer upp återkallandet med ett kontrollbesök på företaget.

Eldsberga chark uppger i ett pressmeddelande att köttet dels har sålts i via den manuella disken i Orienthus och Mousas Orient Livs i Göteborg, dels har använts för att framställa smörgåsar för Baguetteria i Göteborg, dels exporterats vidare.

Källor: Livsmedelsverket och Eldsberga Chark