Miljoner till forskning på sällskapsdjur

Miljoner till forskning på sällskapsdjur

Agria Djurförsäkring och SKK Forskningsfond delar årligen ut närmare 8 Mkr för forskning på sällskapsdjur, framför allt hund och katt. Bland projekten för 2018 finns många istudier för bättre djurhälsa, nya vacciner och ny teknik inom veterinärmedicin.

– Vårt bidrag till forskning är ett sätt att långsiktigt verka för ökad djurhälsa hos våra sällskapsdjur. Det kan handla om att undersöka nya skadeförebyggande åtgärder, förbättrad diagnostisering eller mer effektiva behandlingar, säger Agnes Fabricius, vd för Agria Djurförsäkring.

Totalt tilldelas 14 forskningsprojekt i Sverige, Norge och Danmark nya medel för 2018. Nio av projekten är nya för i år, medan resterande handlar om pågående projekt som har fått förlängd finansiering. Ett antal projekt som pågått under flera år är nu i slutfas, exempelvis gentest för livmoderinflammation hos hundar, dvärgväxt hos ragdoll samt Per Jensens forskning kring stress och livsstil – hur hundar och deras ägare påverkas.

Forskningsfonden finansierar under fyra år en doktorandtjänst vid SLU som ska undersöka knäledssjukdomar hos hund.

Agria och SKK Forskningsfond stödjer även organisationen International Partnership for dogs (IPFD) med målsättning att sprida hälsoinitiativ från hela världen via webbplatsen DogWellNet.com.

Bland projekten för 2018 finns många i studier för bättre djurhälsa, nya vacciner och ny teknik inom veterinärmedicin, exempelvis:

  • En nordisk studie vid SLU om att möjliggöra en förändring i anatomin hos trubbnosade hundraser. Insamling av data och prover från ett stort antal hundar ska på sikt minska benägenheten för luftvägsproblem (BOAS). Även studier av avelsdjur och genetiska faktorerna ingår. Ansvarig forskare är seniorprofessor Åke Hedhammar.
  • Etologen Kenth Svartberg ska analysera data från BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund) med målsättning att finna personlighetsdrag och utifrån denna analys utveckla en affektbaserad modell för personlighet hos hund.
  • Hundens inflytande på människors fysiska och psykiska hälsa ska studeras under ledning av professor Frode Lingaas, Norge. Analysen ska se sambandet mellan hund och mänsklig hälsa och dödsorsak med hjälp av 50 000 människors livsstil, motion, rökning, hälsa/ohälsa och hundhållning.
  • Mag-tarmcancer utgör 14 procent av alla cancerformer hos katt. Lektor Susanna Cirera vid Köpenhamns universitet startar ett tvåårigt projekt för att utveckla ett test för att kunna ställa tidig diagnos.

För 2018 har Agria i samarbete med Stiftelsen Hästforskning även bidragit med 1,7 miljoner kronor till tio forskningsprojekt med huvudfokus på rörelsemekanik hos häst.

Källa: Agria