Nytt varningssystem för hälsofarliga livsmedel

Nytt varningssystem för hälsofarliga livsmedel

Ett nytt varningssystem för att stoppa hälsofarliga livsmedel införs i Sverige från 1 mars 2018. Det innebär en starkare press på livsmedelsföretagen.

Systemet gör att myndigheterna inom livsmedelskontrollen snabbare kan informera varandra när osäkra livsmedel upptäcks.

– Nu kan myndigheterna snabbare tillsammans följa upp att företagen gör allt i sin makt för att livsmedel som kan vara en risk för människors hälsa försvinner från till exempel butikerna, och det är bra för både konsumenter och företagare, säger Joakim Meuller Bäckman, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Det är alltid livsmedelsföretagaren som har ansvar för sina produkter och att livsmedelslagstiftningen följs. Livsmedelsverket, kommunerna, länsstyrelserna och försvarsinspektören för hälsa och miljö delar på ansvaret för livsmedelskontrollen i Sverige. Dessa myndigheter ska ansluta sig till och bevaka det nya systemet och meddela om de upptäcker livsmedel som kan innebära en allvarlig risk för konsumenter samt återrapportera vad de gjort åt det. Detta regleras i nya föreskrifter som gäller från 1 mars 2018. Systemet, IRASFF, är en nationell variant av varningssystemet RASFF som redan används inom EU.

Införandet av det nationella systemet för snabb varning är resultatet av ett regeringsuppdrag till Livsmedelsverket. Uppdraget innebar att utreda och utveckla ett nationellt varningssystem för ökat informationsutbyte och samarbete mellan kontrollmyndigheterna.

Källa: Livsmedelsverket