Innovation underlättar vid gallblåseoperation

Innovation underlättar vid gallblåseoperation
Forskare vid SLU har tagit fram en innovation för att försluta vävnad vid operation av gallblåsa på hund. Förslutningen kan ersätta de hemoclips som används i dag och som ibland orsakar läckor.

Gallblåsan tas ibland bort vid sjukliga förändringar. Inom veterinär kirurgi kan ingreppet utföras på hund med titthålskirurgi vid okomplicerad gallblåsesjukdom. Gallgången försluts med kirurgiska metallklämmor, så kallade hemoclips, men om vävnaden är kraftigt förstorad eller skör finns risk för läckage.

Forskare vid SLU har utvecklat en resorberbar kirurgisk innovation för förslutning av vävnad, LigaTie. I den aktuella studien undersöktes om LigaTie kan fungera som alternativ vid förslutning av gallblåsans vävnad. Lever och vidhängande gallblåsa från getkadaver användes som modellorgan i studien. Gallblåsan avsnördes med två hemoklips eller en LigaTie och vävnaden trycktestades för läckage.

Ingen skillnad i läckage registrerades mellan metoderna och resultatet visar att LigaTie är ett möjligt alternativ vid förslutning av gallblåsan. Metoden anses framförallt intressant vid förtjockad eller skör gallblåsa.

Länk till publikationen här

Källa: SLU Foto Odd Höglund