Renkorven innehöll inget renkött

Renkorven innehöll inget renkött

I många produkter med viltkött överensstämmer inte ingrediensförteckningen med det djurslag som finns i produkten, enligt Livsmedelsverket. Exempelvis innehöll en ”renkorv” inget renkött i en undersökning.

I cirka 20 procent var det så stor skillnad på märkningen och det verkliga innehållet att det är oacceptabelt. Det visar Livsmedelsverkets undersökning av 44 viltprodukter från butiker och marknadsplatser.

Livsmedelsverket undersökte under hösten 2017 olika produkter där viltkött angavs i ingrediensförteckningen för att ta reda på om de var märkta med rätt djurslag (art). I undersökningen ingick exempelvis korvar, patéer och färsprodukter. Sammanlagt analyserades 44 produkter.

I flera fall innehöll produkterna DNA från djurslag som inte var angivet och i andra fall kunde DNA från djurslag som stod i ingrediensförteckningen inte påvisas. Dessutom fanns andra brister i märkningen och även i spårbarheten av livsmedlen. Ett företag som tillverkar eller säljer mat måste kunna visa varifrån råvarorna eller maten kommer och till vem den sålts vidare. En del av resultaten kan tyda på medvetet fusk, medan andra kan bero på att hanteringen av kött och rengöring vid produktionsanläggningarna inte är tillräckligt bra.

– Oavsett orsak är det här oacceptabelt. Vi måste få rätt information om de livsmedel vi köper och livsmedelskontrollen följer upp de här resultaten. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de allra flesta livsmedelsföretag följer de regler som gäller, säger Louise Nyholm, statsinspektör på Livsmedelsverket.

I nitton av produkterna som undersöktes hittades DNA av annat djurslag än det som stod på förpackningen. I flera av dessa var mängden av fel djurslag väldigt liten. Tre produkter innehöll inte alla djurslag som angavs på förpackningen. Till exempel fanns det inget DNA från ren alls i en renkorv. I en korv, marknadsförd som hjortkorv, hittades det endast en mycket liten mängd hjortkött.

Prover togs ut i detaljhandeln, i butiker och tillfälliga marknadsplatser samt vid flygplatser, främst inom storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Livsmedelsverket har kontaktat kontrollmyndigheterna för de företag som visade brister i undersökningen.

Källa: Livsmedelsverket