Salmonellaskandal skakar Frankrike

Salmonellaskandal skakar Frankrike

Ett 40-tal spädbarn har drabbats av salmonella efter att ha fått bröstmjölksersättning från en av Lactalis fabriker i Frankrike. Nu pågår en het debatt om livsmedelskontrollernas tillförlitlighet. Rörigt organiserad myndighet kan vara en del av problemet.

Lactalis är ett av världens största livsmedelsföretag och äger bland annat Skånemejerier. Bröstmjölksersättningsskandalen tvingar nu företaget att göra allt för att finna orsaken till salmonellasmittan.

– Nu är det upp till rättsväsendet att ta reda på om fabrikanten kunde ha agerat annorlunda. Till exempel om man borde ha stoppat produktionen tidigare, säger Olivier Lapôtre, veterinär på en kontrollmyndighet hos jordbruksdepartementet, till VeterinärMagazinet.

Skandalen kring den smittade bröstmjölken bröt ut i början av december, när den franska hälsomyndigheten Santé Publique France slog larm. 25 spädbarn i Frankrike hade insjuknat i salmonella. Undersökningar visade snart att bebisarna hade fått bröstmjölksersättning tillverkad vid Lactalis fabrik i Craon i nordvästra Frankrike. Företaget stoppade produktionen, och började återkalla förpackningar. Men arbetet gick långsamt och till slut beslutade de franska myndigheterna att 12 miljoner förpackningar i 83 olika länder skulle återkallas.

– Historien är förstås allvarlig. Med tanke på att 100 000-tals spädbarn har fått mjölkpulver ur samma tillverkningsserie kan man tänka sig att den smittade mjölken kan ha undgått kontrollerna, som ju görs genom stickprov, säger Olivier Lapôtre.

Än så länge går det bara att spekulera i vad som har hänt.

– En sannolik orsak är att salmonellan, som uppenbarligen har legat dold i fabriken, har kommit fram vid ombyggnader av fabriken, säger Olivier Lapôtre.

Det är också en av Lactalis-ledningens hypoteser. En annan är att kontrollerna av mjölkpulvret, som företaget har lagt ut på ett privat laboratorium, inte har fungerat som de ska. Andra teorier är att delar av fabriken är för gamla för att tillverka en så här känslig produkt. Ytterligare en är att rengöringen har varit bristfällig.

Skandalen har lett till en livlig debatt i Frankrike om hur effektiva livsmedelskontrollerna är. Flera löntagarfack har pekat på att antalet anställda på myndigheternas övervakningsenheter har minskat. I dag arbetar omkring 5 000 personer med livsmedelskontroller. Enligt Olivier Lapôtre var de 1 000 fler i början av 2000-talet.

Det fackförbund där Olivier Lapôtre är medlem driver ett förslag om att alla myndigheter som övervakar livsmedelskvalitet ska slås ihop till en enda. I dag lyder de under olika departement. Ekonomidepartementet har sin avdelning, och Jordbruksdepartementet en annan.

– Om vi hade samma huvudman skulle riskerna för att ärenden hamnar mellan stolarna minska, säger han.

Ett annat problem är att de butiker som sålde den salmonellasmittade produkten reagerade så långsamt på larmet. De stora livsmedelskedjorna behöver se över sina rutiner.

Men Olivier Lapôtre hävdar att en sak har fungerat bra, och det är myndigheternas larm, när salmonellafallen upptäcktes.

– Man spårade snabbt ursprunget till smittan, konstaterar han.

Text: Anna Trenning-Himmelsbach, frilansjournalist Frankrike.

Läs en längre version av denna artikel i VeterinärMagazinet nr 2, som utkommer i mars.