Snabbspåret för nyanlända djursjukskötare avbryts

Snabbspåret för nyanlända djursjukskötare avbryts

SLU avbryter snabbutbildningen av leg djursjukskötare, enligt Sveriges Radio. Snabbspåret vänder sig till nyanlända personer som redan har djursjukvårdsutbildning.

Det så kallade snabbspåret kom till genom ett avtal mellan SLA, Kommunal och Sveriges Veterinärförbund 2016. Den första klassen leg djursjukskötare på 18 personer, har nyss gått färdigt utbildningen. Enligt Arbetsförmedlingen som har skött rekryteringen, har de flesta fått jobb, vilket också VeterinärMagazinet har rapporterat om.

Men nu blir det ingen ny klass i höst. Enligt ansvariga Margareta Stigson vid SLU saknas personalresurser med tanke på att ordinarie utbildningar inte får påverkas negativt av snabbspåret.

Jonas Petersson vid Arbetsförmedlingen uppger dock att diskussioner mellan parterna om att återuppta snabbspårsutbildningen fortsätter.

Källa: SR