Seminalplasma kan skada livmoderslemhinnan hos kor

Seminalplasma kan skada livmoderslemhinnan hos kor

Mängden seminalplasma som följer med in i livmodern när man inseminerar kor påverkar förmodligen dräktighetsresultatet. Det visar en studie från SLU.

Tjursperma består av spermieceller och en omgivande vätska som kallas seminalplasma. Vid artificiell inseminering kommer en liten mängd seminalplasma med hela vägen in i livmodern, något som inte händer vid naturlig beteckning då vätskan blir kvar i slidan.

Forskare vid SLU har undersökt om seminalplasma kan påverka fertiliteten genom att ha en negativ effekt på de celler som utgör slemhinnan i livmodern. Studien utfördes i cellkultur och forskarna tillförde seminalplasma från tjurar med hög respektive låg fertilitet till odlade celler från livmoderslemhinnan från kor.

Slemhinnecellernas överlevnad påverkades inte då en mängd seminalplasma som motsvarade 1 procent av cellodlingsmediumet tillsattes, men vid 4 procents seminalplasma sågs en negativ effekt. Hur stor negativ effekt som sågs varierade med tjurarnas fertilitet. Mest skada gjorde seminalplasma från tjurar med låg fertilitet.

Källa: SLU