Debatt: ”Bilden av sörgårdsidyllen ljuger”

Debatt: ”Bilden av sörgårdsidyllen ljuger”

Förslaget om en ny djurskyddslag är otillräcklig och bilden av sörgårdsidyllen ljuger. ”Flexiblare och förenklade” regler innebär i verkligheten sänkta krav som lobbyister har fått igenom. Det skriver bland andra veterinär Kristina Forslund på DN Debatt.

Utvecklingen sedan dagens djurskyddslag infördes 1988, och som statsminister Ingvar Carlsson överlämnade till Astrid Lindgren på hennes 80-årsdag, har formats till ett långdraget svek mot lagens intentioner, mot den djurvänliga opinionen och mot Sveriges djur, skriver artikelförfattarna.

De menar att Sverige inte är något föregångsland gällande djurvälfärd, utan att vid internationella jämförelser har halkat efter. ”Den sörgårdsidyll som visas i den förljugna reklamen har i verkligheten ersatts med högautomatiserade system där djur kan lida och dö utan att någon upptäcker deras umbäranden”, heter det vidare.

Regeringens proposition om en ny djurskyddslag är därför helt otillräcklig, skriver de. ”Framstegen är få och de ’flexiblare och förenklade’ reglerna är inte sällan en förskönande omskrivning av de sänkta krav som branschernas lobbyorganisationer fått igenom” heter det i artikeln, och flera exempel ges på detta.

Artikelförfattarna vill därför uppmana regeringen att dra tillbaka propositionen om ny djurskyddslag med försämrad djurvälfärd och skyndsamt återkomma med en avsevärt omarbetad proposition som ger djuren en möjlighet att leva ett anständigt liv där hänsyn tagits till för arten etologiska och fysiologiska behov.

Debattartikeln har undertecknats av Kristina Forslund, veterinär, docent i idisslarnas sjukdomar och medförfattare till ”Min ko vill ha roligt” av Astrid Lindgren, Magnus Irestig, ledamot i partistyrelsen, Djurens parti och Karin Nyman, översättare, Astrid Lindgrens dotter.

Länk till debattartikeln om djurskyddslagen här