EU tar krafttag mot spridning av antibiotikaresistens

EU tar krafttag mot spridning av antibiotikaresistens

Sent på tisdagskvällen den 5 juni fattade EU ett beslut om att ta krafttag mot spridningen av antibiotikaresistens. Beslutet fattades på ett möte som bestämmer regelverk för veterinärmedicin i EU.

–Det här är ett historiskt beslut. Jag är överlycklig att EU nu har tagit krafttag, säger Fredrick Federley (C), Centerpartiets Europaparlamentariker, i ett pressmeddelande.

Antibiotikaresistens beräknas leda till 25 000 dödsfall per år i EU redan idag och 700 000 dödsfall per år globalt. Därför anser Fredrick Federley att beslutet är viktigt.

–Nu går vi stadigt mot att få bort den onödiga antibiotikan i djuruppfödningssektorn, som står för 70 procent av problematiken. Genom det här beslutet så blir det förbjudet att skriva ut antibiotika innan en klinisk bedömning av djuret gjorts. Sverige har vi 11 gånger längre användning av än genomsnittet i Europa. Nu kommer resten av EU och världen behöva komma ikapp, säger Federley.

–Hela 70 procent av den antibiotika som används i USA exempelvis går till betesdjur och inte människor. Därför är det viktigt att kött som importeras in till EU ska genomgå samma hårda krav som inom EU. Det innebär att tredjeländer måste förbjuda att använda antibiotika i tillväxtfrämjande syfte, användning av antibiotika i förebyggande syfte och gruppbehandla djur, säger Federley.

Beslutet fattades under ett trepartsmöte mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. Nu kommer beslutet formellt att godkännas av EU-parlamentet och medlemsländerna.

Källa: Centerpartiet
Foto: Centerpartiet