Första stamcellsläkemedlet för djur på väg mot godkännande

Första stamcellsläkemedlet för djur på väg mot godkännande

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s utskott för djur (CVMP) har rekommenderat att det första veterinära stamcellsbaserade läkemedlet godkänns inom EU.

Medlet heter Arti-Cell Forte och har visat sig dämpa mild till måttlig hälta kopplad till ledinflammation hos hästar. Medlet injiceras direkt i den inflammerade leden och innehåller stamceller framställda hur hästblod. De har förmågan att utveckla broskceller, vilket i sin tur ska kunna bidra till reparera leden.

Enligt ett pressmeddelande från EMA har studier visat att sjuka hästar som har fått Arti-Cell forte har visat signifikanta förbättringar jämfört med placebo efter sex veckors behandling. Effekten höll i sig i ett år. De hästar som fick Arti-Cell forte behandlades samtidigt med ett NSAID-preparat.

Den biverkning som märktes var en svag försämring av hältan under den första veckan.

Utskottets utlåtande kommer nu att sändas till EMA för vidare beslut om tillåtelse att marknadsföra medlet i hela EU.

Källa: EMA