Förslag från Konkurrensverket kan leda till lägre kostnader för djurägare

Förslag från Konkurrensverket kan leda till lägre kostnader för djurägare

Efterfrågan på djursjukvård har ökat kraftigt de senaste åren. Bättre möjligheter att jämföra djurförsäkringar kan leda till att kostnaderna för djurägare kan hållas tillbaka. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket där det bland annat föreslås att konsumenttjänstlagen ändras så att även djur omfattas.

Djurägare i Sverige är mästare i Europa på att försäkra sina djur. Förra året betalade landets djurägare närmare fyra miljarder kronor till försäkringsbolagen. Samtidigt är det svårt att jämföra villkor mellan försäkringarna. Premier, villkor, vad som täcks av försäkringen, och olika typer av självrisker gör det mycket svårt för djurägarna att jämföra.

Husdjur betraktas allt oftare som familjemedlemmar, och betalningsviljan är stor om de blir sjuka. Det framgår av Konkurrensverkets rapport ”Bättre konkurrens om fler byter djurförsäkring – Bara hälften fick full ersättning”.

– Med större möjligheter att jämföra mellan försäkringsbolag skulle konkurrensen stärkas, och det skulle gynna djurägarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, i ett pressmeddelande.

Många djurägare upplever försäkringsskyddet som begränsat. Mindre än hälften av de som deltog i en undersökning svarar att de fick full ersättning efter att självrisken var betald vid det senaste besöket hos veterinären.

I rapporten föreslår Konkurrensverket att branschen eller andra intressenter bygger upp tjänster där priser och villkor på djurförsäkringar kan jämföras.

Konsumenttjänstlagen omfattar i dag inte djur, vilket bland annat gör det svårt att klaga på en felaktig behandling. Detta bör ändras, föreslår Konkurrensverket. Möjligheten att byta djurförsäkring bör också bli bättre, vilket i sin tur skulle leda till ökad konkurrens anser verket.

– Dagens små möjligheter att kunna byta djurförsäkring innebär en inlåsningseffekt som inte gynnar djurägarna, framhåller Rikard Jermsten.

Läs hela rapporten här.

Källa: Konkurrensverket