Konkurrensverket

Förslag från Konkurrensverket kan leda till lägre kostnader för djurägare

Förslag från Konkurrensverket kan leda till lägre kostnader för djurägare

Efterfrågan på djursjukvård har ökat kraftigt de senaste åren. Bättre möjligheter att jämföra djurförsäkringar kan leda till att kostnaderna för djurägare kan hållas tillbaka. Det…