Låg risk för afrikansk svinpest i importerat foder

Låg risk för afrikansk svinpest i importerat foder

Torkan kan tvinga lantbrukare att importera foder till sina djur. Många oroas då över att spridningen av afrikansk svinpest i Europa ska göra att importen innebär risker. Men när det gäller kommersiellt producerade grödor är risken låg, särskilt för torrt foder. Det skriver SVA i ett pressmeddelande.

I samband med torkan har SVA fått många frågor om risken för att afrikansk svinpest ska följa med importerat foder till Sverige.

I de delar av Europa som drabbats av afrikansk svinpest (ASF) och har en infekterad vildsvinsstam, betraktas närmiljön som smittad. Därför anses det utgöra en stor risk för smittspridning att använda lokalt nyskördat hö, halm och spannmål. EU:s regelverk kräver att dessa grödor måste behandlas mot eventuell förekomst av ASF-virus, alternativt lagras utom räckhåll för vildsvin. För hö och spannmål gäller skyddad lagring under 30 dagar och för halm 90 dagar innan det får användas till foder.

Men när det gäller kommersiellt producerade produkter anses sannolikheten låg i dag för att dessa ska innehålla virus av afrikansk svinpest. Detta är bakgrunden till att handel med hö, halm och spannmål från drabbade områden trots allt inte regleras.

ASF-virus beskrivs ofta som ett motståndskraftigt virus med god överlevnadsförmåga, men då krävs en skyddande miljö i form av kött eller blod. Torr miljö sänker virusöverlevnaden och i direkt solljus avdödas det på ett par dagar. Lågt pH (<4) avdödar också virus mycket snabbt – inom minuter. Tillräckligt lågt pH för att så snabbt avdöda ASF-virus uppnås sannolikt dock inte i ensilage utan tillsatsmedel, eller i stråfoder som konserveras genom gastät lagring (hösilage/inplastat ensilage/hö).

För väl torkat hö och halm, av god hygienisk kvalitet, anses sannolikheten för överföring av afrikansk svinpest via fodret som mycket låg. Även för ensilage och inplastat stråfoder bedöms risken som låg, även om en större osäkerhet i bedömningen råder för sådana fodermedel beroende på bland annat varierande pH och torrsubstans.

Källa: SVA