Livsmedelsverket i replik: Våra veterinärlöner står sig väl

Livsmedelsverket i replik: Våra veterinärlöner står sig väl

Veterinären Anders Sandberg säger i ett öppet brev till Livsmedelsverket att lönevillkoren för verkets veterinärer har försämrats (läs inlägg från 30 juni här). Verket anser att det inte stämmer och svarar nu i en replik:

”Självklart ska Livsmedelsverkets veterinärer ha rätt lön. De ska också ha bra arbetsvillkor och goda möjligheter att växa i sin arbetsroll. Det är en förutsättning för att vi som myndighet ska kunna rekrytera och behålla våra medarbetare – och ytterst för att den viktiga livsmedelskontrollen ska fungera.

På Livsmedelsverket gäller individuell lönesättning. Att tala om ”veterinärkollektivet” eller löneökningar enskilda år är därför varken rättvisande eller meningsfullt. Det finns inga generella årliga löneuppräkningar. Ansvar, svårighetsgrad, resultat och skicklighet. Det är de kriterier som styr den enskilda medarbetarens lönenivå. Det betyder att våra medarbetare har möjlighet att påverka sin egen löneutveckling. Det tycker vi är en bra lönepolitik.

Veterinärernas löner ska naturligtvis vara marknadsmässiga. Vi – som alla andra arbetsgivare – måste förhålla oss till löneläget på arbetsmarknaden. Konjunktur samt tillgång och efterfrågan på olika kompetenser påverkar lönerna.

Lönestatistik visar att Livsmedelsverkets veterinärlöner hänger med. Enligt Saco kan en nyexaminerad veterinär räkna med en ingångslön på mellan 29 000 och 33 500 kronor. Livsmedelsverket erbjuder ingångslöner som ligger i nivå och över detta. Lönen höjs sedan i takt med att veterinären blir skickligare och tar på sig större ansvar. Det finns goda möjligheter att utvecklas – och det märks också i lönekuvertet.

Även den statliga lönestatistiken visar att lönerna för Livsmedelsverkets veterinärer står sig väl vid en jämförelse.

Det är inte svårt att få ut löneuppgifter från Livsmedelsverket. Alla medarbetare – ja, vilken medborgare som helst – har rätt att begära ut olika typer av lönestatistik eller andra offentliga handlingar. Det är inte bara en rättighet – utan en självklarhet och ett av fundamenten för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Vi är stolta över våra officiella veterinärer. De är nyckelpersoner i den svenska livsmedelskontrollen och gör skillnad för många, varje dag. Våra veterinärer arbetar både för djurens bästa och för konsumenternas hälsa; de underlättar för företagen att göra rätt. De gör verklig samhällsnytta.

Sedan årsskiftet har vi haft glädjen att välkomna 16 nya veterinärer inom livsmedelskontrollen. Under förra året rekryterade vi 45. Det ser vi som ett kvitto på att vi kan erbjuda bra och marknadsmässiga löner. Men minst lika viktigt är att vi är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda ett meningsfullt arbete, bra arbetsvillkor, teamarbete och goda utvecklingsmöjligheter.”

Repliken är undertecknad av Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.