Nytt vaccin mot kvarka rycker närmare

Nytt vaccin mot kvarka rycker närmare

Vaccinforskningsföretaget Intervacc har tecknat avtal med ett spanskt företag som ska förpacka och frisläppa Strangvac, Intervaccs nya vaccin mot kvarka. Därmed rycker en marknadsetablering av vaccinet närmare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet har slutits med det spanska företaget Praxis Pharmaceuticals, som kommer att ombesörja slutformulering, fyllning på vial, förpackning, samt slutlig frisläppning av den färdiga produkten.

Tidigare har Intervacc tecknat avtal med 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien, om en storskalig kommersiell tillverkning av de ingående komponenterna i Strangvac.

– Med det nya avtalet har vi försäkrat oss om att hela tillverkningskedjan finns på plats inför kommersiell tillverkning av Strangvac. Under hösten kommer viatt genomföra provfyllning av vialer, som utgör en del av arbetet i den pågående processen med överföring av tillverkningsteknik. Arbetet fortlöper för övrigt enligt tidplan inför slutlig produktion av de valideringssatser som ligger till grund för den registreringsansökan som är planerad att lämnas in i slutet av 2019, säger Jan-Ingmar Flock, vd för Intervacc.

Källa: Intervacc