Bättre handhygien på AniCuras djursjukhus

Bättre handhygien på AniCuras djursjukhus

AniCuras djurvårdspersonal har förbättrat sin handhygien under det senaste året, visar en ny studie. God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga infektioner och motverka spridning av resistenta bakterier.

För tredje året i rad har AniCura genomfört en studie om handhygien vid 80 djursjukhus i Europa. Studien, som är en del av AniCura kvalitetsprogram, visade att genomsnittsförbrukningen av handdesinfektion ökat från 7,3 ml per patient och dag under 2017, till 8,4 ml per patient och dag under 2018.

– Det är glädjande att se att många djursjukhus i studien har ökat förbrukningen av handdesinfektion. Men även om utvecklingen går i rätt riktning, så tror jag hela djursjukvården kan förbättra hygienen ytterligare, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura.

Händer förorenas med bakterier och virus från en infekterad patient eller förorenad yta och sedan kan dessa mikroorganismer överföras till en annan patient och i värsta fall ge upphov till en infektion. Inom vården är handdesinfektion det bästa och effektivaste sättet att få bort bakterier och virus utan att få problem med torra och spruckna händer, eftersom handtvätt med tvål och vatten torkar ut huden.

– Att mäta förbrukning av handdesinfektion och skapa medvetenhet bland medarbetarna om vikten av god handhygien och hur man ska desinficera händerna, har stor betydelse för patientsäkerheten på ett djursjukhus, säger Ulrika Grönlund.

Studien om handhygien genomfördes under maj månad vid 80 djursjukhus och djurkliniker i Danmark, Nederländerna, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike. I genomsnitt fanns handdesinfektion tillgängligt i varje undersökningsrum, och närmare 80 procent av djursjukhusen i studien hade dokumenterade rutiner och riktlinjer för hygien.

Tips till djurvårdspersonal:

  • Se till att det finns dokumenterade rutiner för hygien och handhygien på kliniken.
  • Utse en ansvarig person för att koordinera klinikens hygienarbete.
  • Säkerställ att det finns alkoholbaserad handdesinfektion tillgängligt för alla anställda.
  • Desinficera händerna före och efter kontakt med varje patient, och när handskar tas på eller av.
  • Använd alltid desinfektionsmedel när du flyttar mellan patient och omgivande miljö för att undvika att bakterier sprids till arbetsbänkar, tangentbord, lådor och utrustning och annat.

Källa: AniCura