Europeisk AniCura-studie: Mer antibiotika ger inte färre infektioner

Europeisk AniCura-studie: Mer antibiotika ger inte färre infektioner

De djurkliniker som deltagit i AniCuras kvalitetsprogram i Sverige och Europa uppvisar ett minskande antal infektioner vid operation. Samtidigt används i vissa länder mer antibiotika än i andra. Dock syns inget samband mellan högre antibiotikaanvändning och lyckad operation.

För tredje året i rad har AniCura genomfört en studie om infektioner och användningen av antibiotika vid djuroperationer. Mellan februari och maj i år undersöktes förekomsten av infektioner och användningen av antibiotika i samband med 1915 hundoperationer, genomförda vid 102 djursjukhus och djurkliniker i Europa. Patienterna undersöktes sju respektive trettio dagar efter operation för att identifiera eventuella infektioner som följd av operationen.

Studien visar att på de djurkliniker som deltagit i AniCuras kvalitetsprogram har antalet infektioner vid operation minskat från 7,2 procent till 5,0 procent mellan 2017 och 2018.

– Det är tydligt att vårt kvalitetsprogram har positiva och mätbara effekter på patientsäkerheten vid djurkliniker runtom i Europa, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura.

Även om förekomsten av infektioner i stort sett är densamma i alla undersökta länder (cirka 5,5 procent), är det stor skillnad på användningen av antibiotika. I Sverige användes antibiotika vid 21 procent av alla djuroperationer, medan djurkliniker i Tyskland använde antibiotika vid 82 procent av operationerna.

– Det finns inget samband mellan en framgångsrik operation och användningen av antibiotika. Många veterinärer använder fortfarande onödigt mycket antibiotika. Jag skulle vilja se en ökad medvetenhet och bättre hygienrutiner för att minska användningen, säger Ulrika Grönlund.

Tips till djurkliniker:

  • Följ upp patienten sju respektive trettio dagar efter operation och utvärdera resultaten.
  • Om du använder betalaktam antibiotika, säkerställ att det ges inom 60 minuter före ingreppet.
  • Fortsätt inte med antibiotika mer än 24 timmar efter ingreppet.
  • Håll djuret varmt, alltid över 37 grader.

Källa: AniCura Foto: AniCura