Högre serotoninhalt kan påverka hjärtklaffsjukdom hos hund

Högre serotoninhalt kan påverka hjärtklaffsjukdom hos hund

Serotonin är en av nervsystemets signalsubstanser och kontrollerar flera viktiga funktioner, både i hjärnan och i kroppens perifera delar.

Serotonin reglerar bland annat humör och sömn, men även hjärt-kärlsystemet, däribland utvecklingen av hjärtats klaffar.

Studier på hund pekar mot ett samband mellan serotoninkoncentration i blodet och hjärtklaffsjukdom, vilket är hundens vanligaste hjärtsjukdom.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med internationella kollegor undersökt serotoninkoncentration i blodet hos 483 friska hundar av 9 olika raser. Hundraserna skiljde sig åt i storlek och typ. Målet med studien var att se om serotoninkoncentrationen skiljer sig mellan friska hundar av olika raser.

Resultaten visade att det finns skillnader mellan raser och intressant nog var cavalier king charles spaniel en av de raser som hade högst koncentration av serotonin. Cavalier king charles spaniel är en ras som ofta drabbas av hjärtklaffsjukdom och förändringar i serotonin-signaleringen i kroppen kan vara en bidragande orsak till utvecklingen av sjukdomen.

Läs mer här.

Källa: SLU Foto: Bru-nO Pixabay