Ny kaningulsot smittar fler arter och åldrar

Ny kaningulsot smittar fler arter och åldrar

En ny typ av kaningulsotsvirus (RHDV2) breder snabbt ut sig i Sverige. Det nya viruset smittar även harar och sjukdomen ser likadan ut hos unga och vuxna kaniner. Det visar Aleksija Neimanis i en avhandling vid SVA och SLU.

Kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease, RHD) är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom hos vilda och tama kaniner. Sjukdomen upptäcktes på 1980-talet och har spridits runt om i världen. Den ger allvarliga leverskador och leder mycket ofta till att djuren dör. Det rör sig om en virussjukdom som orsakas av ett lagovirus: RHDV. Under 2010 upptäcktes ett nytt virus hos kaniner, RHDV2, i Frankrike. Den nya virustypen påminner om RHDV, men dödar även unga kaniner och harar, som tidigare inte hade drabbats.

Aleksija Neimanis har i sin avhandling undersökt introduktionen och spridningen av det nya kaningulsotsviruset, RHDV2, i Sverige, samt hur själva sjukdomen ter sig. Projektet möjliggjordes bland annat genom att allmänheten skickade in rapporter och prover av misstänkta smittfall.

– Vi har sett att utbredningen är väldigt stor i Sverige. Det nya viruset sprider sig lätt och kan smitta ett större antal arter och fler åldersgrupper än klassiska lagovirus, säger hon.

De första kända fallen av det nya viruset i Sverige upptäcktes 2013, men sjukdomsläget ändrades plötsligt våren 2016. Då rapporterades ett stort antal utbrott i den södra hälften av Sverige både hos vilda och tama kaniner.

– Orsaken till ökningen 2016 är fortfarande okänd, men det vi har sett är att viruset hade förändrats, alternativt kom en ny stam av det nya viruset till Sverige, eller så skedde både och, säger Aleksija Neimanis.

I sin avhandling har Aleksija Neimanis konstaterat att viruset orsakar samma sjukliga förändringar hos båda unga och vuxna kaniner. Unga kaniner blev inte sjuka av det gamla viruset – även om de smittades. Men det nya viruset slår lika hårt mot unga som vuxna kaniner.

Avhandlingen visar också att det nya viruset även drabbar två sorters harar: fälthare och skogshare. De harar som smittas utvecklar en sjukdom som liknar fältharesjuka (som orsakas av ett närbesläktat virus till RHD) och hararna verkar nu smittas av kaniner.

– Vi borde vara rädda om våra harar i Sverige. I södra Sverige minskar populationerna av skogshare och nu finns dessutom potentiellt nya hot i form av detta nya virus. Vi vet att fyra sorters harar kan drabbas, men vi utesluter inte heller att alla harar kan smittas av det nya viruset, säger Aleksija Neimanis.

Hon anser att det är viktigt med fortsatt övervakning av olika typer av kaningulsotsvirus i Sverige. Informationen kan bidra till att förebygga eller minimera sjukdomen i exempelvis isolerade populationer av harar, samt för att säkerställa att effektiva vacciner finns tillgängliga för tamkaniner.

– I framtida forskning skulle man kunna titta på bakomliggande orsaken till virusets förmåga att smitta nya arter och åldersgrupper. Det kan hjälpa oss att förstå hur virus smittar nya värdar, säger Aleksija Neimanis.

Källa: SVA Foto: Therese Selén