Ny kontrollwebb för livsmedelskedjan

Ny kontrollwebb för livsmedelskedjan

Nu finns en ny webbtjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, för livsmedelskedjan.

Den nya webbtjänsten visar och beskriver på ett enkelt sätt hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad och organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan.

NKP-webben ska möjliggöra en likvärdig kontroll, med gemensamma mål och prioriteringar i hela landet, med riktlinjer för kvalitetssäkring och utveckling. Tjänsten hjälper chefer inom myndigheternas kontroll att snabbt hitta mål och aktiviteter som är relevanta för att konsumenterna ska få tillgång till säkra livsmedel.

Den nationella kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan från jord till bord. Det innebär bland annat kontroll av:
• Vegetabilier som spannmål, frukt, grönsaker.
• Djuruppfödning, djurfoder, djurhälsa och djurskydd;
• Jakt och fiske.
• Tillverkning, transporter och importerade livsmedel.
• Alla ställen där mat säljs och äts – butiker, restauranger, skolmatsalar, sjukhus, äldreboenden.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SVA, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU, Swedac, Tullverket, länsstyrelserna och kommunerna delar på uppdraget att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Den nationella kontrollplanen har utarbetats gemensamt av myndigheterna.

Källa: Livsmedelsverket