Varning för svinpest i importerat grovfoder

Varning för svinpest i importerat grovfoder

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att undvika att ta in grovfoder och halm från områden där afrikansk svinpest förekommer. Det skriver SVA och Jordbruksverket i pressmeddelande.

Rekommendationen avser införsel eller import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns redan stränga regler. I en del länder i östra Europa finns den mycket allvarliga grissjukdomen afrikansk svinpest, främst bland vildsvin. Viruset överlever länge i kött och döda djurkroppar från infekterade djur. Sjukdomen smittar inte människor, men är ett allvarligt hot mot grisar och vildsvin. Är fodret av god hygienisk kvalitet är risken för smitta låg, men skulle det ha råkat komma med ett dött djur i en foderbal blir situationen en annan.

Det är inte förbjudet att ta in grovfoder och halm från EU, och den som redan tagit emot sådant från länder där afrikansk svinpest förekommer kan fortsätta att använda det, men då vara extra uppmärksam på eventuella rester av döda djur.

Exempel på länder där afrikansk svinpest förekommer är Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien och Bulgarien. Det finns en karta där kan du se vilka områden i dessa länder som är drabbade. På kartan väljer du om du vill se förekomsten bland tamgrisar eller vildsvin.

Här finns en karta över drabbade områden

Sjukdomen förekommer också i länder utanför EU, exempelvis i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Från dessa länder är det dock inte tillåtet att importera hö och halm.

Källa: SVA, Jordbruksverket