Svensk djurhälsa hotas av EU-beslut

Svensk djurhälsa hotas av EU-beslut

EU kan tvinga Sverige att upphöra med gränskontroller vid import av lantbruksdjur. Därmed är Sveriges unikt goda djurhälsa hotad, skriver bland andra SVF:s ordförande Katja Puustinen på SvD Debatt.

Om gränskontrollerna upphör kan svenska lantbruksdjur hotas av att smittas med mycket allvarliga djursjukdomar, skriver Katja Puustinen och flera andra företrädare för organisationer. Exempel på sådana sjukdomar är paratuberkulos och PRRS.

Flera av EU:s medlemsländer anser nu att den fria handeln är viktigare än att Sverige förblir fritt från smittsamma djursjukdomar. EU:s kommitté för djurhälsa föreslår därför att det inte längre ska vara möjligt för Sverige att kräva provtagning vid import. Beslut fattas inom kort.

”Det här är en ödesfråga om vi ska hålla kvar tätpositionen i unionen och vara ett föregångsland inom djuromsorg. Om Sverige släpper kravet på provtagning strider det helt mot regeringens egen antibiotikastragegi, livsmedelsstrategi och vision för 2030”, heter det i artikeln.

Övriga artikelförfattare är Åsa Odell, ordförande i LRF Kött, Ingemar Olsson, ordförande i Sveriges Grisföretagare, Jan Forsell, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter, Kees de Jong, vd Gård och Djurhälsan samt Erik Lindahl, vd Lundens Djurhälsa.

Källa: SvD