Ny hantering av fryst sperma kan hjälpa jättepandan

Ny hantering av fryst sperma kan hjälpa jättepandan

Kolloidcentrifugering förbättrar spermiekvaliteten i frysta spermaprover från jättepandor. Därmed kan äldre genetiskt material användas för att hjälpa artens överlevnad.

Jättepandan är en hotad djurart med bara några få individer kvar i artens naturliga miljö. Pandorna fortplantar sig dåligt i fångenskap och artificiell inseminering behövs som en del i bevarandearbetet för arten. Dessvärre har sperma från jättepandor visat dålig kvalitet efter frysning vilket försvårar artificiell inseminering.

Kolloidcentrifugering, en metod som avskiljer spermier från den omgivande seminalplasman utan att skada dem, har tidigare använts för att förbättra spermiekvaliteten hos ett antal andra arter, till exempel häst, hund och brunbjörn. Därför har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt effekten av två varianter av kolloidcentrifugering på fryst sperma från jättepandor, i samarbete med Giant Pandar Breeding Center i kinesiska Chengdu.

Båda varianterna av kolloidcentrifugering förbättrade spermiernas rörlighet och spermiemembranets hållbarhet. Kvaliteten på spermiernas DNA och akrosomens (den del av spermiehuvudet som är viktigast vid befruktningen) hållbarhet påverkades inte. Forskarna såg ingen skillnad mellan de två varianterna av kolloidcentrifugering.

Studien visar att kolloidcentrifugering är ett användbart verktyg för att förbättra spermiekvaliteten i frysta spermaprover från jättepandor. Detta innebär bland annat att äldre, mycket värdefullt genetiskt material som bevarats genom frysning kan användas för att hjälpa artens överlevnad.

Källa: SLU Foto Jane Morell

Länk till studien här