5 projekt får anslag till lantbruksforskning

5 projekt får anslag till lantbruksforskning

Stiftelsen Lantbruksforsknings har beviljat medel till 14 projekt, varav fem avser djurforskning. Den totala summan är drygt 39 miljoner, varav närmare 15 miljoner går till djurforskning.

Inom fokusområdet animalier finns det ett projekt om att forska fram en ny metod för att ursprungsbestämma kött och därmed kunna upptäcka matfusk, skriver Stiftelsen Lantbruksforskning i ett pressmeddelande.

 

Ett annat handlar om att minska andelen kycklingar med Campylobacter. Det finns även projekt som tittar på att skydda grisar från afrikansk svinpest, effektiv avel i nötköttsraserna och alternativa golvlösningar i nötkreatursstall.

• Alastair Ross, Chalmers, får 3 miljoner kr för ett projekt om att ursprungs- och artbestämma kött – en ny snabbmetod för att upptäcka matfusk i Sverige.
• Ingrid Hansson, SLU, 2 952 475 kronor: Åtgärder för att minska andelen kycklingar med Campylobacter..
• Karl Ståhl, SVA, 2 863 274 kronor: Vildsvin invid gårdsknuten – hur skyddar vi svenska grisar från afrikansk svinpest?
• Susanne Eriksson, SLU, 3 353 697 kronor: Genomisk selektion för effektivare avel i nötköttsraserna.
• Christer Bergsten, SLU, 2 487 234 kronor: Utvärdering av funktion och ekonomi för alternativa golvlösningar i nötkreatursstall.

Källa: Stiftelsen Lantbruksforskning