Ny forskning för att stoppa afrikansk svinpest

Ny forskning för att stoppa afrikansk svinpest

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur man bäst förebygger och kontrollerar eventuell smittspridning av afrikansk svinpest i landet. Biträdande statsepidemiolog Karl Ståhl vid SVA leder projektet, som nu får 2,9 miljoner kronor av Stiftelsen lantbruksforskning.

Sedan sjukdomen introducerades till Kaukasus och Ryssland för drygt tio år sedan har afrikansk svinpest etablerat sig i stora delar av östra Europa och främst hos vildsvin. Under 2018 nådde sjukdomen också västra Europa med fall hos vildsvin i Belgien, och spreds samtidigt österut ända till Kina, där smittan på kort tid har spritts över stora delar av landet.

– Vi vet för lite om hur kontakter mellan vildsvin och grisar ser ut, hur vanliga de är, och hur de skulle kunna undvikas. Vårt projekt ska ge underlag till en strategi för att förebygga och avvärja sådana kontakter, säger Karl Ståhl.

Afrikansk svinpest kan hota den svenska grisproduktionen. Introduktion till svenska vildsvin bedöms vara den troligaste smittvägen till Sverige och risken finns då för vidare spridning genom direkt eller indirekt kontakt med grisar. Förebyggande åtgärder behövs för att förhindra sådan spridning, inte minst med en allt större och tätare vildsvinsstam.

Möjligheten att begränsa och bekämpa ett eventuellt framtida utbrott av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige är beroende av att smittan upptäcks i ett tidigt skede. I projektet kommer forskargruppen därför också att studera Sveriges förmåga till tidig upptäckt av ökad dödlighet hos vildsvin. I praktiken innebär detta att undersöka i vilken grad döda vildsvin hittas och rapporteras in till relevanta myndigheter av jägare eller allmänhet.

I forskningsprojektet, som startar 1 januari 2019 och ska pågå under tre år, deltar förutom Karl Ståhl, Cecilia Hultén och Erika Chenais, alla vid SVA, professor Susanna Sternberg-Lewerin vid SLU, Ebba Schwan från Gård & Djurhälsan och Margareta Åberg från LRF och Sveriges Grisföretagare.

Källa: SVA