Ny organisation för hästtandvård vill samla kompetensen

Ny organisation för hästtandvård vill samla kompetensen

Torbjörn Lundström, humantandläkaren som har övergått till djurdontologi i Söderköping, har tagit initiativ till organisationen NCED, Nordic College of Equine Dentistry. Syftet är att skapa en gemensam plattform för hästtandvård för alla som arbetar inom områden – ofta med olika bakgrund

”De senaste 20 åren har hästtandvården genomgått en dramatisk förbättring och blivit en självständig del av hästmedicinen. Denna snabba utveckling innebär ett betydande behov hos utövare att utbyta kunskap och bedriva forskning – det är vad NCED handlar om”, skriver organisationen om sin bakgrund.

En av NCED:s viktigaste målsättningar är att erbjuda fortbildning för veterinärer och främja forskning, och främja hästägares kunskap om evidensbaserad hästtandvård.

– Målsättningen är att skapa en plattform för hästtandvård baserad på biologiska grunder och evidensbaserad medicin, där man kan lära av varandra, säger norska veterinären och styrelsemedlemmen Ellen Schmedling från Norge. Ett syfte är alltså att minska klyftorna mellan utövare med olika bakgrund.

Mjuka metoder och förebyggande tandvård i kombination med smärtfria behandlingar är tre av ledorden. NCED har också som målsättning att förbättra och vidga diagnostiken och behandlingen av hästtänder, hela tiden med djurskyddet som högsta prioritet.

NCED har två nivåer på medlemskap; fellow member och ”bara” medlem. Vem som helst med veterinärlegitimation och intresse för hästtandvård kan bli medlem. För prefixet fellow krävs formell kompetens, till exempel examen från SLU:s fortbildning i hästens munhålla.

I dag fredag och i morgon lördag håller NCED en tvådagarskurs och årsmöte i Söderköping, där Torbjörn Lundström är verksam. Temat är hästtandvårdens biologiska grunder.

Fredag förmiddag ägnas åt kursens huvudtema ”Hästtandvårdens biologiska grunder” med Rob Pascoe, Torbjörn Lundström och Manfred Stoll som föreläsare om den hypsodonta tanden, parodontium och tandpulpan. Dagen fortsätter med munhåleundersökning – vad är fysiologiskt och vad är patologiskt, sedering och anestesi, därefter föreläsningar om den unga hästen, den äldre hästen och om vad kommunikation med hästägaren är.

Text Cecilia Lönnell