SLU får 3,75 miljoner till forskning om fjädermedicin

SLU får 3,75 miljoner till forskning om fjädermedicin

Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare ger 3,75 miljoner kronor till en femårig satsning på forskare vid SLU inom området fjäderfämedicin med inriktning på kyckling och bidrar därutöver med stora forskningsmedel för ett doktorandprojekt vid universitetet.

Svenskarna äter allt mer kycklingkött och undersökningar visar att de är noga med att den ska vara svensk för att de litar på den svenska produktionen. Den är känd för att ha mer långtgående krav på smittskydd och djurskydd än i den övriga världen, inte minst genom producenternas egna kvalitetsprogram, och att antibiotikaanvändningen är mycket låg.

– Men för att kunna bibehålla vår höga kvalitet och förhoppningsvis förbättra den behövs både mer veterinärmedicinsk forskning och rådgivningskompetens ute på fältet, då det gäller kycklingarnas hälsa och sjukdomar, säger Henning Trozelli, ordförande i Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare. Nu tar vi kycklingbönder särskilt ansvar genom den här satsningen på veterinärutbildning och forskning. Donationsbeloppet är kännbart för vår stiftelse men vi är övertygade om att denna investering kommer att gynna svensk kyckling på sikt.

– Det här är verkligen en unik satsning från producenterna som öppnar nya möjligheter och vi är otroligt tacksamma, säger professor Magdalena Jacobson, institutionen för kliniska vetenskaper på SLU. Universitet har inte kunnat finansiera några forskare med kompetens inom området vilket förstås är en stor brist. Kycklinguppfödarnas ansvarstagande för forskning och kompetensutveckling är mycket imponerande och vi ska göra allt för att satsningen ska bli så framgångsrik som möjligt. Vi kommer därför också att inrätta en doktorandtjänst knuten till detta.

Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare har till ändamål att stödja och utveckla svensk kycklingproduktion till gagn för såväl konsument som uppfödare.

Källa: SLU