Snabb ökning av anmälda förorenade djur

Snabb ökning av anmälda förorenade djur

Förra året skickade officiella veterinärer, OV, 183 meddelanden om förorenade djur till länsstyrelsen. Det är en ökning med hela 173 procent jämfört med föregående år.

– Den bästa förklaringen jag kan ge är att ökningen gäller djur som inte har omfattats av beteskraven. Det vill säga att det är handjur som gick på slakt under hösten. De har stått uppstallade under hela sommaren och det har varit så vansinnigt varmt att enda sättet för de här djuren att svalka sig har varit att lägga sig ute på skrapgångarna. De har använt gödsel för att svalka sig. Det säger Ulrika Lind, OV på Livsmedelsverket.

En bidragande orsak till föroreningarna är enligt henne att många djur fått undermåligt foder på grund av foderbristen.

– Dåligt foder gör att bajset blir lösare, säger Ulrika Lind.

En annan anledning till ökningen kan vara att OV de senaste åren blivit allt bättre på att bedöma förorenade djur.

De förorenade djur man ser på slakterierna är ofta nöt och lamm.

Hur ska man komma till rätta med det här?

– Det enklaste är att man ser till att djuren inte smutsiga från början.

Ulrika Lind pekar på att mjölkbönder ofta har en bra strategi för att hålla sina kor rena, för att undvika att leverera mjölk med för högt totalantal bakterier till mjölkbolag. Köttbönder borde kunna göra detta lika bra.

När djurbönder inte kan hålla sina djur acceptabelt rena är det slakterierna som får ta smällen.

– Jag lider verkligen med slakteriernas personal. Jag vet vilka krav vi ställer på att köttet ska vara rent. I de här fallen får de kanske avsätta två till tre man för att gå igenom slaktkroppar och putsa.

Det tar tid att plocka bort föroreningar så att inte det regnar ner gödselflagor på slaktkroppen. Djur som är väldigt smutsiga på ben och på undersidan är väldigt svåra att slakta rent. Ofta är det så att gödsel smular ner på köttet.

OV skickade förra året flest meddelanden om förorenade djur till länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det handlade om totalt 31 ärenden. Därefter kom Länsstyrelsen i Gotlands län med 21 ärenden och Länsstyrelsen i Jönköping med 14 ärenden. Varje ärende kan omfatta ett eller fleras djur.

Utöver risker för livsmedelssäkerheten orsakar kraftiga föroreningar även ett onödigt lidande för de drabbade djuren genom att bland annat orsaka hudirritationer och gödselbränna. Men inte nog med det. Föroreningar påverkar djurens förmåga att hålla rätt temperatur.

– Det är inte så himla roligt att vara djur och bo i smuts. När den isolerande förmågan förstörs får de frysa när det blir vinter, säger Ulrika Lind.

Text Håkan Frisell

Bildtext: Kraftigt smutsiga lamm, foto: Livsmedelsverket.