Grisproduktionen väntas minska i år

Grisproduktionen väntas minska i år

Den torra sommaren 2018 gör att den svenska grisproduktionen väntas minska under 2019. Orsaken är försämrad lönsamhet i grisnäringen till följd av högre priser på foder och halm. Det skriver tidningen ATL.

Under hösten och vintern har en del besättningar lagts ner, samtidigt som slakten av suggor har ökat. Försäljningen av livdjur och semindoser har minskat. Samtidigt rapporteras en positiv utveckling i produktionsresultaten. Större kullar, bättre smågrisöverlevnad, bättre fodereffektivitet hos slaktgrisarna och ett hälsoläge som är bättre än någonsin talar för att den förväntade minskade produktionen kan kompenseras. Det säger ekonomi- och produktionsrådgivaren Ingar Eriksson på Gård & Djurhälsan till tidningen.

Källa: ATL