Sökes: biologisk markör för dräktighetsdiagnostik hos hund

Sökes: biologisk markör för dräktighetsdiagnostik hos hund

Idag saknas bra metoder för tidig diagnos av dräktighet hos hundar. Det är därför av intresse att identifiera biologiska markörer som kan användas i framtida dräktighetsdiagnostik.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har med detta som mål undersökt hur nivåer av specifika proteiner i blodet förändras under tidig dräktighet hos hund.

Masspektrometri är en etablerad teknik som används för att identifiera och mängdbestämma proteiner i kroppsvätskor. I den aktuella studien användes två olika masspektrometriska metoder. Med den första identifierades proteiner vars mängd förändrades i blodet under dräktighet hos hund. Därefter utvecklades en riktad metod för att bestämma koncentrationerna av ett urval av dessa proteiner.

Efter 2 veckors dräktighet skilde sig 32 proteiner mellan dräktiga och icke-dräktiga tikar, och 12 av dessa proteiner valdes ut för koncentrationsbestämning. Den riktade metoden visade högre koncentration av proteiner som är inblandade i inflammation och i blodets koagulation från 2-3 veckors dräktighet (fibrinogen och CRP, respektive fibrinogen och protein Sα).

Kombinationen av de två analysmetoderna fungerade väl för att identifiera och mängdbestämma proteiner i blod under tidig dräktighet hos hund. På detta sätt kunde forskarna påvisa skilda proteinprofiler hos dräktiga och icke-dräktiga tikar. Resultaten är värdefulla för framtida diagnostik av dräktighet, men också vid diagnostik av sjukdom hos dräktiga tikar.

Läs hela rapporten här.

Källa: SLU