Utredning igång om förenklad hantering av vildvinskött

Utredning igång om förenklad hantering av vildvinskött

Livsmedelsverket har satt igång en utredning av en förenkling av hanteringen av vildsvinsköttets väg från jägare till konsument. Utredningen sker på regeringens uppdrag, och syftet är att främja en ökad jakt på vildsvin. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förenklingen måste ske utan att livsmedelssäkerheten riskeras, skriver Livsmedelsverket. I dag måste jägare som vill sälja eller ge vildsvinskött till företag, handel eller andra konsumenter få köttet kontrollerat på en vilthanteringsanläggning. Orsaken är att köttet bland annat kan innehålla parasiten trikiner som ger allvarliga sjukdomstillstånd hos människor.

Enklare sätt att hantera köttet skulle kunna bidra till en ökad jakt på vildsvin, vilket i sin tur kan bidra till att vildsvinsstammen i Sverige hålls på en önskad nivå. En förenklad hantering ligger också i linje med Livsmedelsverkets ansvar att främja företagande och export enligt livsmedelsstrategin.

En första workshop har nu hållits med ett 20-tal deltagare. Jordbruksverket, SVA, Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Sörmland har utsetts till samrådsparnter i regeringsuppdraget. Övriga intressenter är jägarkåren samt företag och intresseföreningar inom hela livsmedelskedjan där vildsvinskött hanteras.

– Det är både positivt och viktigt att många vill vara med i arbetet. Genom en bra dialog får vi ökad kunskap om varandras behov och vilka förutsättningar vi har att förhålla oss till, säger Arja Helena Kautto, projektledare på Livsmedelsverket.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 30 november 2019.

Källa: Livsmedelsverket