Livsmedelsverkets första diplomate i veterinärmedicinsk folkhälsa

Livsmedelsverkets första diplomate i veterinärmedicinsk folkhälsa

Veterinär Arja Helena Kautto vid Livsmedelsverket har godkänts som ECVPH diplomate med epidemiologisk inriktning. Professor Ivar Vågsholm har varit supervisor och programansvarig.

Arja Kautto valde att presentera hur den möjliga risken med förekomsten av tuberkulossmitta kan räknas fram med en så kallad scenario-three-model hos ren (Rangifer tarandus) i Sverige. Därefter diskuterades livsmedelssäkerheten efter att visuell köttbesiktning blir verklighet för detta djurslag om ett år. Andra presentationen handlade om afrikansk svinpest och dess spridningsvägar. Tamgrisbesättningarnas biosäkerhet är alltid A och O, oavsett smitta. Det viktiga i fallet med afrikansk svinpest är att illegal införsel av kött, produkter och avfall därav stoppas helt. Sedan 2007 har smittan spridits effektivt från Georgien västerut och norrut genom människans aktiviteter, inte naturligt. Utbrottet i september 2018 i Belgien, långt från de drabbade länderna i östra delar av Unionen, ryktas ha sitt ursprung hos belgisk militär som övat i Baltikum.

Det finns nu tre ECVPH diplomates inom epidemiologisk medicin i Sverige, de övriga vid SVA och SLU. Vid Livsmedelsverket utbildar sig för närvarande veterinärerna Naser Arzoomand och Christian Berking i sina individuella utbildningsprogram med inriktning på livsmedelssäkerhet. De förväntas examineras inom de närmaste åren.

Officiellt delas Diplomen ut en gång årligen i ECVPHs årliga kongresser. I år kommer det att ska i oktober i Edinburgh.

Källa: Livsmedelsverket