Synnedsättning hos labrador och människa orsakas av ”stargardtgenen”.

Synnedsättning hos labrador och människa orsakas av ”stargardtgenen”.

Ett internationellt team som leds av forskare vid SLU har identifierat en mutation i ABCA4-genen, som kan orsaka stargardts ögonsjukdom hos människa och ge en liknande sjukdom hos labradorer. Resultaten av forskningen, som publicerats i PLOS Genetics, kan leda till friskare hundar och till utvecklingen av nya behandlingar, inklusive genterapi för humana patienter.

Labradorer och andra hundraser kan drabbas av ärftliga ögonsjukdomar som progressiv retinal atrofi (PRA), som orsakas av att stavarna och tapparna i näthinnan degenereras. Hos människa kallas denna sjukdom retinitis pigmentosa (RP). Varken PRA eller RP är en enda sjukdom utan snarare ett samlingsnamn för flera sjukdomar som kännetecknas av en progressiv degenerering av fotoreceptorcellerna. Hittills har endast en mutation i genen för fotoreceptorskivan (PRCD) visat sig orsaka ärftliga retinal degeneration hos labradorer.

– För tio år sedan undersöktes en labrador med klinisk synskada. Överraskande nog orsakades den inte av den tidigare kända mutationen i PRCD-genen. Det blev början på ett nytt forskningsprojekt, säger Tomas Bergström, som lett studien.

För att undersöka den genetiska grunden till denna nya form av ärftlig retinal degenerering, sekvenserade forskare från SLU de fullständiga genomerna i ett drabbat syskonpar och deras friska föräldrar. Då identifierades en extra nukleotid i ABCA4-genen. Hos friska hundar spelar ABCA4 en viktig roll när ljuset träffar ögat. Nu visade forskarna att de drabbade hundarna inte kan producera ett funktionellt ABCA4-protein.

– Effekten är att de giftiga biprodukter som produceras när fotoreceptorerna detekterar ljus, orsakar celldöd vilket leder till synnedsättning. Dessa förändringar uppkommer långsamt, och vissa hundägare kan se dem som en normal åldersrelaterad synnedsättning. Labradorägare kanske märker att deras hund börjar underprestera när det gäller att till exempel apportera, säger Suvi Mäkeläinen, som är förste författare till studien.

Eftersom hundars öga liknar det mänskliga, har man länge använt hundar i jämförande genetiska studier. Hos människan är mutationer i ABCA4-genen den främsta orsaken till stargardts sjukdom. Det är en retinal degenerativ sjukdom som drabbar cirka 1 av 8 000-10 000 barn och unga vuxna. Sjukdomsprogressionen verkar vara liknande hos människa och labrador.

– Vi hoppas att resultaten av studien inte bara kommer att bidra till uppfödning av friska hundar, utan också till utvecklingen av nya behandlingar för barn och unga vuxna med stargardts sjukdom, säger Tomas Bergström.

Källa: SLU