Toppmodern bildteknik avslöjar grisens känslor

Toppmodern bildteknik avslöjar grisens känslor

I Skottland samarbetar etologer och experter på maskinell bildbehandling i en studie som man hoppas ska leda till ett verktyg som kan övervaka enskilda grisars ansikten och varna bönder för eventuella hälsoproblem.

Det skriver lantbruksuniversitetet Scotland’s Rural College(SRUC) i Edinburgh i ett pressmeddelande.

Forskarna på SRUC har levererat två och tredimensionella ansiktsbilder på suggor i olika situationer som man sedan levererat till experterna på University of the West of England (UWE Bristol).

Bilderna bearbetats därefter vid UWE Bristol, där olika avancerade maskininlärningstekniker utvecklas för att automatiskt identifiera olika känslor som förmedlas av speciella ansiktsuttryck. Målet är att validera dessa tekniker och utveckla den för kommersiell användning i grisnäringen, där enskilda suggor i stora besättningar kommer att kunna övervakas kontinuerligt.

– Tekniken för maskinell bildbehandling ger oss möjlighet att till en låg kostnad, utan att störa grisarna, biometriskt identifiera individuella djur på en gård. Vårt arbete visar redan en 97-procentig träffsäkerhet för ansiktsigenkänning på grisar. Nästa steg blir att för första gången någonsin utforska potentialen i att använda maskinell bildbehandling för att automatiskt känna igen ansiktsuttryck som är kopplade till grundläggande känslor som glädje och ångest hos identifierade grisar, säger professor Melvyn Smith från UWE Bristol i pressmeddelandet.

Emma Baxter, forskare på SRU, säger att tidig upptäckt av hälsoproblem hos grisar ger grisbönder en möjlighet att förbättra djurhälsan genom att åtgärda problem snabbt och sätta in specialanpassade behandlingar för individuella grisar.

– Genom att fokusera på grisens ansikte hoppas vi kunna leverera en djurcentrerad teknik för att bedöma hur grisen mår och ge den en chans att själv ”berätta” hur det känns, säger hon.

Studien finansieras delvis av aktörer inom brittisk grisnäring.

Läs pressmeddelandet.

Källa: SRUC Foto: Viktor Ahlberg Timmeier