AniCura lovar halvera sin förbrukning av antibiotika

AniCura lovar halvera sin förbrukning av antibiotika

AniCura lovar att halvera företagets förbrukning av antibiotika. Det framgår av årets kvalitets- och hållbarhetsrapport.

Under det senaste året har majoriteten av AniCuras 250 djurkliniker i Europa minskat sin förbrukning av antibiotika, ungefär en tredjedel av dem med över 30 procent. Nästa steg i kampen mot resistenta bakterier att halvera förbrukningen av antibiotika till år 2030, heter det i rapporten.

AniCuras kvalitets- och hållbarhetsrapport uppges vara den första i sitt slag inom djursjukvården och beskriver utvecklingen inom nio fokusområden. Den bygger delvis på en intressentdialog och beskriver också hur koncernen utvecklar en hållbar arbetsplats, arbetar med förebyggande vård samt med miljöpåverkan.

–I år har vi inkluderat fler centrala områden inom hållbarhet eftersom vi vet att en hållbar djursjukvård är viktigt för både kunder och medarbetare. Syftet med rapporten är att skapa transparens kring verksamheten men också att dela med oss av våra erfarenheter så att hela marknaden kan utvecklas, säger Peter Dahlberg, vd för AniCura.

AniCuras kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018 är publicerad på www.anicuragroup.com.