Appen preVet fördjupar samarbetet med Wången

Appen preVet fördjupar samarbetet med Wången

Hästutbildningscentret Wången och den digitala plattformen preVet fördjupar sitt samarbete genom att Wången använder preVets app i sin undervisning samt bidrar med expertkunskap. Samtidigt kommer preVet att testa och utvärdera nya funktioner genom Wångens elever och studenter. Det framgår av ett pressmeddelande.

preVet är en app för hästägare och veterinärer. Där samlas alla fakta om hästen så att hela teamet kring hästen har samma information i vardagsarbetet samt vid sjukdom eller skada. Via appen skickas hästens historik och aktuell status till veterinären, som direkt får en helhetsbild som komplement till sin undersökning.

I appen finns förutom ett vårdavsnitt, funktioner för loggning, en kalender och en kunskapsbank med filmer. I kunskapsbanken möter användarna bland andra docent Cecilia Müller på SLU och Wångens veterinär Ulf Hedenström.

– Kunskapsöverföring och utbildning inom häst är det vi sysslar med här på Wången så därför passar det oss utmärkt att även kunna göra det genom preVets app, säger Ulf Hedenström, veterinärmedicinsk licentiat och riksanläggningsveterinär.

Användarna har genom appen tillgång till en rad filmer där veterinärer, hovslagare och djursjukvårdare förklarar allt från hur man tar digitalpuls, till hur man bremsar eller tar av en sko.

– preVet har utvecklats och vidareutvecklas i tätt samarbete med potentiella användare som hästägare, veterinärer och andra experter för att leverera kvalitet och nytta i praktiken. Wången är en utmärkt partner inom betatest och kunskapsöverföring genom deras studenter och veterinär/lärare som dagligen arbetar som ett team runt hästen och som dessutom för en daglig dialog med många inblandade kring hästen säger Jenny Gagnér, grundare av preVet.

För gymnasieutbildningar finns numer ett digitaliseringsmål. Syftet är bland annat att ge eleverna digital kompetens med sig till fortsatta studier och arbetsliv.

– Att använda preVets app i undervisningen är ett sätt att lära elever och studenter att använda nya digitala verktyg. Det är viktigt när vi förbereder dem för yrkeslivet. Men också för att vi ska lära dem att hela tiden följa med i utvecklingen. Våra elever och studenter ska vara i framkant och göra allt de kan för hästarnas välfärd, säger Ulf Hedenström, som inte bara är veterinär utan även lärare på Wångens alla utbildningar från gymnasium till universitet.

Källa: Wången