Försämrad spermakvalitet har samma orsak hos människa och hund

Försämrad spermakvalitet har samma orsak hos människa och hund

Ny forskning tyder på att miljöföroreningar i hemmet har samma negativa effekter på manlig fertilitet hos både människor och hundar. Det menar forskare vid veterinärhögskolan i Nottingham.

Forskare har sedan länge observerat att mäns spermakvalitet världen över har försämrats drastiskt under de senaste 80 åren. Det har lett till frågor om huruvida kemikalier i hemmiljön åtminstone delvis kan förklara utvecklingen.

Inför en vetenskaplig artikel som nu har publicerats i Scientific Reports, beslöt forskarlaget i Nottingham att testa effekterna av två specifika kemikalier. Det ena var det mjukgörande medlet DEHP som kan finnas i bland annat mattor, golv, möbeltyger, kläder, och leksaker. Det andra var den polyklorerade bifenylen (PCB) 153, som även om den förbjudits globalt, i stor utsträckning ändå kan finnas både i miljön och i livsmedel, enligt artikelförfattarna.

Forskarna utförde samma experiment på sperma från människor och hundar, alla boende i samma region i Storbritannien. Resultaten visar att kemikalierna, i relevanta koncentrationer, har samma skadliga effekt på spermier från både män och hundar.

– Den här nya studien stöder vår teori om att tamhunden speglar människan när det gäller försämrad spermiekvalitet. Våra resultat tyder på att kemikalier som har använts i hem- och arbetsmiljön kan vara orsaken, säger docenten i reproduktiv biologi vid veterinärhögskolan i Nottingham, Richard Lea. Han är också den som har lett studien.

Rebecca Sumner, som utfört experimentet som en del av sin doktorandutbildning, säger att hon har kunnat konstatera minskad spermiemotilitet (rörlighet) och ökad DNA-fragmentering i båda arter och gällande båda de undersökta ämnena.

– Vi vet att när mänsklig spermiemotilitet är svag, ökar DNA-fragmenteringen, det vill säga skador på DNA:t. Mänsklig infertilitet är knuten till ökad DNA-fragmentering i spermier. Vi tror nu att detsamma gäller hundar, eftersom de bor i samma miljö och utsätts för samma föroreningar som människor. Det innebär att hundar kan utgöra en effektiv modell för framtida forskning om vilka effekter föroreningar har på minskad fertilitet, inte minst när det gäller yttre påverkan som kost. Där kan hundar lättare kontrolleras än människor.

Professor Gary England, professor i veterinär reproduktion, menar att eftersom miljöföroreningar i stor utsträckning följer av en västerländsk livsstil, är nivån av kemikalier i miljön sannolikt beroende av platsen.

– Ett viktigt område för framtida studier är därför att bestämma hur det område vi lever i kan påverka spermakvaliteten hos både män och hundar, säger han.

Källa: Science Daily

Fotnot:

  • Numera är DEHP förbjudet i leksaker och barnavårdsartiklar. Enligt Kemikalieinspektionen har europeisk industri till stor del ersatt de skadliga ftalaterna (varav DEHP är en) med andra mjukgörande ämnen.
  • All nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige 1978 och PCB har avvecklats successivt sedan dess, senast genom förordning SFS 2007:19. PCB är dock ännu ett globalt miljöproblem, skriver Kemikalieinspektionen.

Länk till den vetenskapliga artikeln här

Läs gärna artikeln i det nya numret av VeterinärMagazinet, nr 2/2019, där toxikologen och veterinären Lennart Dencker ger sin syn på kemikalierna i miljön.