Desinfektionsmedel mot afrikansk svinpest testat

Desinfektionsmedel mot afrikansk svinpest testat

Det tyska kemiföretaget Lanxess har testat ett nytt desinfektionsmedel som uppges döda det virus som orsakar den fruktade sjukdomen afrikansk svinpest. Medlet är tänkt att skydda tamgrisar.

Testet har utvärderats av Center for Animal Health Research (CISA) i Madrid, Spanien, i enlighet med EN 14675. Utvärderingen anses visa att medlet är effektivt. Vid det ena testet uppnåddes fullständig inaktivering av ASF-viruset vid utspädningen 1: 400 efter 10 minuters kontakttid, och vid det andra testet dödades patogenet på fem minuter vid spädning 1: 200.

Testet genomfördes i en miljö med hög nedsmutsning, hårt vatten och vid låg temperatur (10 grader C) för att för att simulera verkliga förhållanden på en grisgården.

Källa: Lanxess