Kampanj för att bekämpa rabies i Afrika

Kampanj för att bekämpa rabies i Afrika

Under våren 2019 kommer svenska Veterinärer utan gränser att driva en kampanj tillsammans med VSF International, under namnet Vaccinate for Africa (V4A).

Kampanjen riktar sig till veterinärer/kliniker och har till syfte att samla in medel till projekt där VSF tillsammans med lokala samarbetspartners arbetar för att utrota rabies. I detta arbete ingår vaccination av framför allt hundar, populationsbegränsande åtgärder såsom kastrationer, samt utbildning av barn och vuxna för att förebygga spridning av rabies.

Kampanjen genomförs under fem dagar, 20-24 maj. För varje vaccination (=patient som vaccineras) under denna period doneras 25 kr alternativt 5 procent av bruttoinkomsten från klinikens/veterinärens vaccinationer till svenska Veterinärer utan gränsers arbete mot rabies i Afrika. Vill man donera större belopp är detta förstås välkommet.

Sista anmälningsdag är den 5 maj.

Har du frågor? Mejla till: pr.sponsor@vsf-sverige.org

Mer information om VSF Internationals arbete finns här.

Källa: vsf-sverige.org