Kastrerade tikar kan bli urininkontinenta

Kastrerade tikar kan bli urininkontinenta

När man kastrerar tikar ökar risken för att de ska drabbas av urininkontinens tre gånger, enligt brittisk forskning.

Det är en studie vid RVC som visar detta resultat. Studien visar också att vissa raser är mer benägna att drabbas av urininkontinens efter kastrering än andra. Dessa raser är ungersk vizsla, dobermann, weimaraner och boxer.

Omkring 3 procent av alla tikar som kommer till en djurklinik i Storbritannien lider av urininkontinens. Forskare har länge misstänkt att det finns ett samband mellan kastrering av tikar och inkontinens, och denna studie anses stärka misstankarna.

Studien bygger på data från 333 910 tikar som kommit till djurkliniker i Storbritannien mellan 2014 och 2017. Den vetenskapliga artikeln har publicerats i Journal of Small Animal Practice under titeln , “Spaying and urinary incontinence in bitches under UK primary veterinary care: a case-control study”.

Länk till den vetenskapliga artikeln här