Mars Petcare och AniCura fördubblar anslagen till klinisk forskning

Mars Petcare och AniCura fördubblar anslagen till klinisk forskning

AniCuras nya ägare Mars Petcare har beslutat att dubblera storleken på AniCuras Forskningsfond från 1 till 2 miljoner kronor. Forskningsfonden etablerades 2015 för att stödja klinisk forskning inom veterinärmedicinen samt förbättra djurhälsan.

Varje år stöttar AniCuras Forskningsfond kliniska forskningsprojekt som håller hög vetenskaplig kvalitet. Sedan AniCuras Forskningsfond etablerades 2015 har fonden stöttat fler än 40 olika forskningsprojekt. Nu har AniCuras nya ägare Mars Petcare beslutat att dubblera storleken på AniCuras Forskningsfond.

– Tillsammans med AniCura är vi övertygade om att klinisk forskning är avgörande för att utveckla veterinärmedicinen och förbättra djurhälsan. Genom att stötta klinisk forskning ger vi också våra medarbetare möjlighet att utvecklas och växa, säger Alejandro Bernal, President Mars Veterinary Health International.

AniCuras Vetenskapliga Råd utvärderar varje år ansökningar till AniCuras Forskningsfond och beslutar vilka projekt som ska erhålla finansiellt stöd. Forskningsprojekten ska uppfylla kriterier om akademisk kvalitet, potential för publicering i en vetenskaplig, granskad veterinärmedicinsk tidsskrift samt ha förutsättningar att leda till förbättrade behandlingsmetoder.

– Det är glädjande att få detta betydande tillskott till AniCuras Forskningsfond. Det är i regel svårt att få finansiering till veterinärmedicinsk forskning utanför universiteten, och fonden spelar därför en viktig roll i att möjliggöra klinisk forskning runtom i Europa, säger Anna Tidholm, ordförande AniCuras Vetenskapliga Råd.

De forskningsprojekt som får finansiering under 2019 kommer att presenteras under juni månad.

Källa: AniCura