Intervacc och SLU i samarbete om nya vacciner

Intervacc och SLU i samarbete om nya vacciner

Bioteknikföretaget Intervacc AB och SLU har tecknat ett flerårigt avtal för att vidareutveckla en ny generation vacciner baserade på rekombinanta proteiner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samarbetsavtalet är en utvidgning av det tidigare samarbetet mellan SLU, KI och Intervacc, som har lett till utvecklingen av det rekombinanta vaccinet Strangvac mot kvarka.

Det nya avtalet omfattar fortsatt utveckling av två andra moderna vacciner som anses ha stor potential inom djurhälsa. Enligt Andreas Andersson, vd på Intervacc, ska Strangvac ses som det första vaccinet i en serie.

Utöver Strangvac innefattar Intervaccs projektportfölj två utvecklingsprojekt för nya vacciner: Ett mot streptokockinfektion på gris och ett mot bakterien Staphylococcus aureus som orsakar mastit, en svårbehandlad infektionssjukdom i juvret hos mjölkkor.

Bakterien Streptococcus suis orsakar blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos smågrisar, vilket leder till omfattande förluster i grisproduktionen. Globalt finns närmare en miljard grisar och behovet av ett effektivt vaccin är stort. Utveckling av nya effektiva, säkra och kostnadseffektiva vacciner är generellt av högsta vikt inte minst med tanke på problematiken med antibiotikaresistens.

Källa: Intervacc