Sverige och Italien samarbetar om djurvälfärd

Sverige och Italien samarbetar om djurvälfärd

Vid det senaste mötet med generalförsamlingen i Paris för OIE, världsorganisationen för djurhälsa, antogs Sveriges och Italiens ansökan om att få bilda ett gemensamt OIE-samverkande centrum för djurskydd/djurvälfärd. Det skriver SLU i ett pressmeddelande.

Det innebär att Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid SLU tillsammans med motsvarande organisation i Italien, IZSAM, får en viktig uppgift att föra ut kunskaper om betydelsen av djurvälfärd i Europa och världen.

– En god djurvälfärd är viktig, för djurens egen skull, men också för att det finns ett nära samband mellan djurs hälsa och människors hälsa, Någon som blir allt mer tydligt när bakterier okänsliga för antibiotika sprider sig över världen, säger Viveka Hillegaart, föreståndare för SCAW.

OIE hjälper sina medlemsstater att utveckla regelverk för djurs välfärd genom att tillhandahålla utbildning, rådgivning och forskning. OIE ger rekommendationer om hur man ska inkludera djurskydd i nationell lagstiftning och hur man genomför befintliga standarder.

– Vår vision är att alla våra djur ska ha det bra i en hållbar värld, säger Viveka Hillegaart.

Källa: SLU