16 projekt får pengar från AniCuras forskningsfond

16 projekt får pengar från AniCuras forskningsfond

16 forskningsprojekt får medel ur AniCuras forskningsfond under 2019. Det är femte året i rad som forskningsfonden stödjer utvalda projekt inom klinisk forskning i Europa.

Sedan 2015 stöttar AniCuras Forskningsfond forskningsprojekt som kan leda till väsentliga förbättringar av djurhälsan. AniCuras Vetenskapliga Råd utvärderar ansökningar och beslutar vilka forskningsprojekt som ska erhålla finansiering. Under 2019 beslutade AniCuras ägare, Mars Petcare, att fördubbla storleken på fonden.

– Jag ser fram emot att följa årets projekt som adresserar frågor såsom snabbare sårläkning, epilepsi hos hundar och amyloidos bland katthemskatter, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd.

För att kvalificera sig för finansiering ska projektet svarar mot särskilda kriterier om akademisk kvalitet, ha potential för att publiceras i en veterinärmedicinsk vetenskaplig tidskrift samt kunna leda till förbättrad diagnostik och/eller behandlingsmetoder.

Veterinärmedicinsk forskning utanför universiteten saknar ofta finansiering och genom AniCuras forskningsfond får veterinärer och djursjukskötare utan koppling till universiteten möjlighet att bedriva forskning.

Källa: AniCura