Ann Lindberg vikarierar som gd för SVA

Ann Lindberg vikarierar som gd för SVA

Ann Lindberg, professor, epidemiolog och veterinär vid SVA, kommer att vikariera som generaldirektör från och med den 12 augusti, och tills man rekryterat en ordinarie gd. Det skriver SVA i ett pressmeddelande.

År 2016 utnämndes Ann Lindberg av regeringen till statsepizootolog vid SVA. I det nuvarande arbetet leder hon myndighetens beredskap för att hantera misstankar om allvarliga sjukdomar som smittar mellan djur, så kallade epizootier. Många av dem är också zoonoser, sjukdomar som kan smitta människor. Arbetet innebär också att kontinuerligt värdera risken för att allvarliga djursjukdomar förs in till och sprids i Sverige. Ann Lindberg ingår även i myndighetens ledningsgrupp och verksledning.

– Det händer mycket runt SVA, både i vår närhet i Uppsala och i omvärlden. Vi har många viktiga uppdrag som ska genomföras under året, både på forsknings- och på beredskapsfronten, och det är viktigt att vi håller farten uppe. Jag ser fram emot att leda myndigheten under den här perioden till dess att ordinarie generaldirektör är på plats, säger Ann Lindberg.

Ann Lindberg kommer att vara vikarierande generaldirektör under tiden rekryteringsprocessen pågår i sökandet efter en ordinarie gd för myndigheten. Jens Mattsson, avgående generaldirektör vid SVA, har av regeringen utsetts till gd och chef för Totalförsvarets forskningsinstitut. Han tillträder den befattningen 12 augusti.

SVA är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA arbetar för att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten är placerad under Näringsdepartementet.

Källa: SVA Foto: Göran Ekeberg