Så feta blir katterna

Så feta blir katterna

En databas innehållande viktuppgifter om fler än 19 miljoner katter visar att katter i genomsnitt går upp i vikt upp till åtta–tio års ålder. Men vilken vikt som är den ideala vet man ännu inte.

Det är forskare vid universitetet i Guelph, Kanada, som har skapat databasen i avsikt att få en bättre bild av katters typiska viktökning och -förlust under hela livstiden. De upptäckte att de flesta katter går upp i vikt när de åldras, och att deras genomsnittliga vikt är stigande. Resultaten har publicerats i Journal of the American Veterinary Medical Association.

Forskningen – den första i sitt slag som grundar sig på en så pass stor databas – ger viktig basinformation för veterinärer och djurägare om kattens viktförändringar, enligt professor Theresa Bernardo vid universitetet i Guelph.

– För katter har det inte funnits någon tydlig definition av vad hälsosam vikt är. Vi hade helt enkelt inte data. Genom att fastställa mönstret för kattens vikt över livstiden får vi fram viktiga ledtrådar om deras hälsa, säger hon till nyhetstjänsten Science Daily.

Huvudförfattaren till den vetenskapliga rapporten är doktoranden Adam Campigotto. Tillsammans med Theresa Bernardo och deras kollega Zvonimir Poljak, har han analyserat 54 miljoner viktmätningar från 19 miljoner katter. Mätningarna har skett vid olika veterinärkliniker. När mätningarna samlats in bröt forskargruppen ner datan för att ta fram eventuella skillnader gällande kön, kastreringsstatus och ras.

De fann att hankatter tenderar att nå högre vikt än honkatter. Kastrerade katter tenderar att väga mer än okastrerade. Vanliga raser som siames, perserkatt och maine coon uppnådde högsta genomsnittliga vikten på mellan sex och tio år. Bland vanliga bondkatter nåddes den på åtta år.

Dessutom noterades att den genomsnittliga vikten hos åtta år gamla katter ökade mellan 1995 och 2005, men var stabil mellan 2005 och 2015.

– Tack vare dessa data kan vi se att katternas vikt tenderar att följa en kurva. Vi känner ännu inte till den idealiska viktbanan, men nu har vi åtminstone en utgångspunkt för vidare studier, säger Adam Campigotto.

52 procent av katterna i studien hade endast en kroppsviktsmätning på sin fil, vilket tyder på att deras ägare inte tagit djuren tillbaka för regelbundna veterinärkontroller – eller att de har bytt veterinärklinik.

Precis som för människor är det viktigt att bibehålla en hälsosam vikt när katterna åldras. Men då måste man övervaka förändringarna.

– Katter tenderar att förbises eftersom de döljer sina hälsoproblem och de träffar inte en veterinär lika ofta som hundar. Ett av våra mål är att förstå detta så att vi kan vad man kan göra för att ge katterna fler friska år, säger Theresa Bernardo.

Diskussioner om kroppsvikt under hela djurets livstid kan vara en användbar ingång för veterinärer som vill engagera fler djurägare i katternas hälsa, tipsar hon.

– Vägning är en viktig hälsoindikator som vanligtvis samlas in vid varje veterinärbesök, är enkelt att göra hemma och utgör en introduktion till datastyrd djurhälsa, säger hon.

För ägare som är bekymrade över sin katts hälsa eller dess viktökning, rekommenderar Adam Campigotto att ägaren helt enkelt köper en våg och gör det till en vana att väga djuret. I samband med det tipset kan veterinären upplysa djurägaren om att viktuppgång och viktnedgång kan vara tecken på ett underliggande problem.

Nu planerar forskargruppen att utvärdera användningen automatiska fodergivare för katt, som delar ut rätt mängd mat. Fodergivarna kan även vara utrustade med inbyggd våg.

– Det vi gör är att skifta fokus från kattens sjukdomar till kattens hälsa, säger Adam Campigotto.

I framtiden kommer den nya kunskapen att göra det möjligt för veterinärer att erbjuda sina kunder evidensbaserade hälsoplaner, vilket kan leda till tidigare diagnos och behandling av sjukdomar, vilket i sin tur ger bättre livskvalitet för djuren.

Källa: Sciencedaily.com