Misstänkt utbrott av harpest

Misstänkt utbrott av harpest

SVA får nu in många rapporter om döda harar från Norrbotten, och man har påvisat harpest hos en insänd skogshare från Boden. Sjukdom har nyligen också konstaterats på döda harar från Västra Götaland och Dalarna, skriver SVA i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att SVA får in rapporter och, när det är möjligt, även prover för undersökning av harpest och andra smittor hos harar som hittas döda. Det senaste större utbrottet av harpest i Norrbotten och Västerbotten ägde rum 2015, då även många människor drabbades av sjukdom, säger biträdande statsveterinär och viltpatolog Erik Ågren.

Bakterien sprids vanligtvis via mygg, som kan överföra bakterien när de suger blod hos exempelvis gnagare, harar och människor. Infektion kan också uppkomma vid kontakt med ett sjukt djur, genom att äta infekterat kött eller dricka smittat vatten. Till riskgrupperna hör jägare som tar ur den skjutna harens organ. Vid all hantering av döda harar är det viktigt att använda handskar, och tvätta händerna noggrant efteråt, skriver SVA.

Rapporter av döda harar, och så kallat fallvilt av andra arter görs på webbformuläret rapporteravilt.sva.se.

Källa och foto: SVA