Officiell veterinär i skottlinjen på slakteri

Officiell veterinär i skottlinjen på slakteri

En officiell veterinär har vid två tillfällen befunnit sig i skottlinjen för att avlivningsvapen på ett slakteri. Livsmedelsverket har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket, vilket har lett till nya rutiner hos slakteriet.

Det som hände var att slakteriets personal skulle avliva ett djur i en box, och använde ett vapen av märket Winchester som laddats med hålspetsammunition. Veterinären råkade hamna rakt i skottlinjen, och utsattes därmed för direkt risk och fara. Visserligen var boxen specialkonstruerad för att fånga upp en eventuell förlupen kula, men situationen blev ändå skrämmande för veterinären, som vände sig till sin arbetsgivare, Livsmedelsverket.

Verket bedömde situationen som mycket allvarlig och gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket. ”Vid företagets avlivning av djur används vapen med fri kula och i samband med detta har inte säkerhetsaspekterna gentemot vår veterinär säkerställts”, heter det i anmälan.

Petter Jonsson, avdelningschef på Livsmedelsverket, berättar om fallet:

– Även om kulan inte träffar djuret, ska boxen fånga upp den. Men det var ändå så att när veterinären stod i stallet kände hen sig otrygg. Därför tog vi upp fallet som ett arbetsmiljöärende. Det resulterade i att slakteriet, Faringe Kött & Slakt, ändrade sina rutiner, och vi har informerat vår personal om hur de ska agera på anläggningen.

Hur vanligt är det att OV hamnar i skottlinjen?

– Det har hänt även på andra slakterier att situationen har uppfattats som otrygg, medger Petter Jonsson.

Han är nöjd med de åtgärder som det aktuella slakteriet vidtog efter händelserna. Bland annat kan OV inte längre gå in bakvägen, utan måste släppas in av ansvarig personal.

På Faringe Kött & Slakt har man till viss del en annan syn på det inträffade. Bland annat anser företaget att Livsmedelsverket skickar ut officiella veterinärer som inte alltid är tillräckligt erfarna. Dessutom upper man att Livsmedelsverket har fått instruktioner om hur personal ska röra sig på slakteriet, men att dessa inte har delgivits alla veterinärer.

Enligt Petter Jonsson har nu kommunikationen nu förbättrats, och Arbetsmiljöverket har avskrivit ärendet.

Text: Håkan Frisell